Skånekretsens symposium “Kvinnors röster”, 22 oktober 2016

Plats: Hornsbergssalen, Kulturen, Lund

Medverkande: Eva Bonde, chefredaktör för tidskriften Historiskan; Irma Hammar, logopedstuderande; Eva Helen Ulvros, professor i historia och författare. Moderator: Inger Enkvist, professor emerita.

Symposiet inleddes med att Ingrid Lyberg, ordförande i Skånekretsen av KAF, hälsade välkomna. Inger Enkvist presenterade därefter de närvarande, och inbjöd Irma Hammar att börja. Hammar talade om kvinnors röster, och skillnaden mellan mäns och kvinnors röster. Bland annat påpekade hon att män använder fler ”ifyllnadsljud”, som bidrar till att förhindra att man blir avbruten, och visade en mycket underhållande filmsekvens med Leif G W Persson.

Eva Bonde berättade om tidningen Historiskan, dess uppkomst och tillgänglighet i tidningskiosker och pressbyråer. Konkurrensen är hård på tidningsmarknaden, och det verkar främst vara kvinnor som köper Historiskan, men uppenbarligen finns det ett sug efter något annat än den vanliga historieframställningen.

Eva Helen Ulvros berättade om två framstående kvinnor som gått emot sin tids könsnormer. Berättelserna var tagna ur hennes bok ”Kvinnors röster: Livsöden från det moderna Sveriges framväxt”. Ulvros exempel lyfte inte bara fram kvinnor som vi kanske annars aldrig hade hört talas om, utan visade även på mycket som dessa kvinnor utstod som vi fortfarande känner igen från våra egna liv.

Symposiet avslutades med frågor och en livlig diskussion, varpå de medverkande tackades med blommor.