Sveriges Kvinnolobby håller årsmöte

IMG_7837 Sveriges kvinolobby höll årsmöte i Tensta konsthall, Stockholm, lördagen 9 april. Lisa Öberg, ordförande i KAF, representerade föreningen.

IMG_7842

Clara Berglund, stående, är Kvinnolobbyns generalsekreterare. Birgitta Wistrand, till höger vid podiet, var mötesordförande. Över hälften av de 45 medlemsorganisationerna hade representanter närvarande. En mycket ambitiös verksamhetsplan antogs. Den lyfter bland annat jämställhetsfrågor i flykting- och integrationspolitiken, vilket diskuterades livligt.

IMG_7847

Professor Kirsti Niskanen, till höger, invaldes enhälligt i Kvinnolobbyns styrelse på 2 år. Kirsti är mångårig medlem i KAF, och nominerades av föreningen. Som styrelseledamot agerar Kirsti i den samlade kvinnorörelsens intresse, och bidrar med sin genusvetenskapliga och historiska fackkunskap.