Kvinnolobbyn manifesterar 15.57

I år arbetar kvinnor gratis från kl 15.57 – om alla män och kvinnor skulle arbeta kl 8-17. Ett sätt att visa ojämlikheten i löner i det svenska samhället som Sveriges Kvinnolobby traditionsenligt tar fram.

Gratisarbetstiden har minskat med en minut sedan 2015. Om löneutjämningen fortsätter med samma takt kommer jämlika löner att uppnås om 53 år. KAF deltog förstås i manifestationen på Sergels torg I Stockholm.

Den 8 mars, på Internationella kvinnodagen, anordnas nästa demonstration mot lönediskriminering.

15,57 b 15, 57 a