GWI och KAF bidrar till lärarutbildning i Uganda

Graduate Women International (GWI) tidigare kallad International Federation of University Women (IFUW) är sedan år 1919 en paraplyorganisation för nationella föreningar för universitets- och högskoleutbildade kvinnor. KAF har varit medlem sedan å 1921.

KAF tar nu del i ett viktigt GWI-projekt som har som mål att utbilda 50 kvinnor i Uganda till lärare. Före jul fick GWI ihop tillräckligt med pengar för att kunna starta projektet. Både KAF-Riks och Stockholmskretsen har bidragit finansiellt.