Varför en oljelampa i KAFs emblem?

kvinnobilder

1904 står det på KAFs emblem, året för föreningens grundande. Tillsammans med den tidstypiska liggande ovalen kan det ge uppfattningen att emblemet är lika gammalt. Men emblemet utformades på 1970-talet av medlemmen Kristina Hallind. Hon hämtade oljelampan, från Graduate Women International, dåvarande IFUW (International Federation of University Women) men gjorde den lätt och smäcker, inspirerad av den klassiska servisen Swedish Grace. Att det står Sverige på lampfoten indikerar att KAF ingår i en internationell rörelse.

    gwilogo
    Oljelampan är till funktionen en handlykta, ett föremål med symbolisk betydelse i flera världsreligioner. I kristenheten syftar den tända oljelampan ofta på fem tärnor som hade olja i sina lampor och därför blev insläppta till en bröllopsfest. Fem andra tärnor hade glömt att ta med sig olja och blev därför utestängda (Matt 25:1-13). Allegoriskt brukar det tolkas som en påminnelse att vara förberedd vid mötet med den högste – eller för möten med andra eventualiteter! Ingen ska heller sätta sitt ljus under en skäppa (ett träkärl) enligt Bibeln (Matt 5:15). Det vill säga: ingen bör dölja sin kunskap och förmåga. Ljus används ju också i dagligt tal som metafor för kunskap, och mörker för okunskap.

    Just oljelampan blir under 1800-talet inte bara en symbol för upplysning utan även för skolning, inte minst i sjukvård, där högre utbildning startar tidigt för kvinnor. Florence Nightingale, The lady with the lamp, går sin rond med lyktan tänd, i mörkret. Oljelampan syns sedan dess på sjuksköterskebroscher från utbildningar världen över. (https://en.wikipedia.org/wiki/Nursing_pin)

    Det finns alltså en rad anledningar till att Kvinnliga akademikers förening (KAF) har valt just oljelampan som symbol för syfte och verksamhet.

 
Nursing_Badge