Nordisk-baltisk konferens 28-29 November

Conference round table Nov 28th, 2015

Representanter från Estland, Finland, Litauen, Norge och Sverige samlade för erfarenhetsutbyte. På programmet stod bland annat föreläsning och diskussion om Sveriges Kvinnolobbys pågående aktioner och medlemskapet i GWI, Graduate Women International. Nästa år arrangeras den nordisk-baltiska konferensen i Tartu, Estland, med anledning av den estniska systerorganisationens 90-årsjubileum. Anne, Norge, och Dalia, Litauen.