Seminarium om mäns våld mot kvinnor med inriktning mot rättsprocesser. Tid: Eftermiddag 25 November. Arrangör: UN Women. Anmälan krävs.

Den 25 november bjuder UN Women nationell kommitté Sverige in Dig till vårt seminarium om mäns våld mot kvinnor. Seminariet kommer i år att fokusera på konkreta åtgärder som behövs för att förbättra rättsprocessen för våldsutsatta kvinnor och kommer att ske i form av paneldiskussioner för riksdagsledamöter och representanter för det civila samhället och media.
Seminariet äger rum den 25 november kl. 13.30–16.00 i Riksdagens andrakammarsal.
I seminariet deltar jämställdhetsminister Åsa Regnér, generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige Magnus Lindgren, professor i straffrätt Madeleine Leijonhufvud samt Thérèse Paulsen, jurist och styrelseledamot i föreningen Tillsammans. Under seminariet kommer åhörarna även få tillfälle att ställa frågor till panelen.
Frågor som vi framför allt vill uppmärksamma under seminariet är följande:
• Uppfyller det nuvarande rättssystemet FNs Kvinnokonvention?
• Varför leder så få anmälningar om våld mot kvinnor till fällande dom?
• Hur ska fler kvinnor våga anmäla?
• Hur kan polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att underlätta processen för brottsoffret?
• Behöver polis, åklagare och domstol utbildas i dessa frågor – i sådant fall om vad och av vem?
Föranmälan är obligatorisk och görs per e-post till UN Women Sveriges kansli, info@unwomen.se senast tisdagen den 18 november 2015.UN Women