Västra Kretsen deltar i stort skriv-och kulturprojekt

GÖTEBORGSKVINNOR I RÖRELSE …

om kvinnors organisering

År 2021 firas Göteborgs 400 års jubileum.

1921 kunde alla svenska kvinnor för första gången använda sin rösträtt. På hundra år har mycket förändrats för kvinnor i Göteborg men det har inte skett utan ett engagerat arbete. Kvinnor har gått samman i föreningar med olika syften. Denna “folkrörelse/kvinnorörelse” vill vi uppmärksammas vid stadens jubileum. Några kvinnor inom KAF-väst hade en tid träffats i en forskarcirkel och inbjöd fler intresserade. Lördagen den 17 oktober träffades så runt 30 kvinnor, forskare och kvinnorörelseaktiva, på Kvinnofolkhögskolan. Nästa stor gemensamma träff blir lördagen den 23 januari 2016. Lisbeth Stenberg

Stenberg.Lisbeth@gmail.com