Kvinnolobbyns ordförandekonferens: uttalande om feministisk flyktingpolitik

Bodil Ulate-Segura representerade KAF vid ordförandekonferensen för Sveriges kvinnolobby 10 oktober.
KAF är en av 45 medlemsorganisationer.
mönster_ikon-08
På mötet antogs ett gemensamt uttalande med 7 krav för en feministisk flyktingpolitik. Sprid det gärna i era kanaler! Uttalandet finns på Kvinnolobbyns hemsida:sverigeskvinnolobby.se

Uttalandet har skickats till jämställdhetsministern, utrikesministern och justitieministern.

Ordförandekonferensen samlade ihop hela 38 700 kr till Röda korsets nöd-kit till kvinnor i Syrien. Om fler vill bidra så går det att köpa kit på Röda korsets hemsida: http://stod.redcross.se/gavor/nod-kit-for-kvinnor.aspx

sverigeskvinnolobby.se
twitter.com/kvinnolobbyn
facebook.com/sverigeskvinnolobby

sverigeskvinnolobby.se
twitter.com/kvinnolobbyn
facebook.com/sverigeskvinnolobby