Nya stadgar för KAF på remiss till 20 oktober

20151009 Stadgeförslag (pdf)

Du som är medlem – ta chansen och lämna synpunkter på det nya stadgeförslaget, se blå länk ovan.
Skicka remissvar till riksordförande Lisa Öberg (lisa.oberg@sh.se) och rikssekreterare Lena Ek (lena-birgitta.ek@telia.com) senast den 20 oktober. Du kan också tala med övriga riksstyrelsemedlemmar och delegaterna från Stockholm respektive Skåne som har rösträtt vid årsmötet den 15 november.
Delegater för Stockholmskretsen är Kristina Chalmain, Catherine Dahlström, Ingela Karlsson och suppleanter Elizabeth Lichtenstein samt Ulla Wikander
Delegater för Skånekretsen är Paulina Geijer, Ingrid Lyberg och suppleanter Brita Rönnbäck Olofsson samt Bodil Stache (ordinarie delegat Ann-Louise Eringsmark har meddelat förhinder).

I bilagan finns organisationsgruppens förslag på nya stadgar för Kvinnliga Akademikers Förening. Föreningen föreslås byta namn till Kvinnliga Akademikers Förbund, fortfarande förkortat KAF. Stadgarna har ändrats för att passa en ny organisation. Målet är att stadgarna skall vara lättöverskådliga och endast ha det viktigaste med för att föreningen skall fungera. Många stycken lyfts ur stadgarna till arbetsordningar på olika nivåer. Dessa arbetsordningar blir det föreningens årsmöten på olika nivåer som skall ansvara för. Hänsyn har tagits till både den föreslagna nya strukturen på föreningen och till god föreningssed.

För att kunna uppnå en optimal organisation är det viktigt att ha ett tydligt mål för föreningen. Dessa framgår av föreningens syften.

I dokumentet står nuvarande stadgar i vänstra kolumnen och förslaget till nya stadgar i högra kolumnen. Kursiverad text är antingen förslag på ny lydelse eller markering när ett avsnitt utgår eller har flyttats.