Nyckelprojektet har startat!

Lördagen den 3 oktober ägde första träffen i Professional Key rum, eller Nyckelprojektet.  Här hjälps vi åt - i kollegial anda - att hitta vägar in på svensk arbetsmarknad för kvinnliga akademiker från andra länder. Över en kopp te diskuterade vi problemen för dem som inte har studerat engelska i skolan i hemlandet, och att akademiska studier i Sverige alltid kräver kunskaper i engelska. Vi pratade också om kulturella skillnader och tittade på hur man ansöker om validering av en utländsk examen hos Universitets- och högskolerådet. Tre utlandsfödda gäster och tre KAF-medlemmar deltog den här första gången.

Lördagen den 3 oktober ägde första träffen i Professional Key rum, eller Nyckelprojektet.
Här hjälps vi åt – i kollegial anda – att hitta vägar in på svensk arbetsmarknad för kvinnliga akademiker från andra länder. Över en kopp te diskuterade vi problemen för dem som inte har studerat engelska i skolan i hemlandet, och att akademiska studier i Sverige alltid kräver kunskaper i engelska. Vi pratade också om kulturella skillnader och tittade på hur man ansöker om validering av en utländsk examen hos Universitets- och högskolerådet. Tre utlandsfödda gäster och tre KAF-medlemmar deltog den här första gången.