Beth Henningssymposium 12 nov

Beth Hennnings var den första kvinnliga historikern som disputerade vid Stockholms universitet. Hennes yrkesbana var imponerande, historieforskare, lärare, riksdagsman, undervisningsråd, rektor mm. Och medlem i KAF.
Den 12 nov är det 80 år sedan hon disputerade. Vi kommer att högtidlighålla hennes minne med ett symposium tillsammans med historiska institutionen vid Stockholms universitet och föreningen SKOGH. Mer info kommer.