Karolina Widerströmstipendiet

Vartannat år delar KAF ut ett stipendium som bär Karolina Widerströms namn. Nu är det dags att söka detta stipendium ur hennes minnesfond. Ansökan skall vara inne senast den 31 oktober 2015. Information och anvisningar om stipendiet finns på fliken Stipendier och där kan du också ladda ner blanketten. Summan kommer i år att bli omkring 50 000 kronor.