Verksamhetsplan för Riks-KAF

Vid höstens första styrelsemöte antog Riks-KAF en verksamhetsplan för 2015-2016. KAF kommer fortsätta projektet att på olika sätt stödja unga kvinnors utbildning, och startar ett nytt projekt för att underlätta för utlandsfödda kvinnliga akademiker att få jobb som motsvarar sin utbildning,

När KAF bildades var högre utbildning mycket få kvinnor förunnad. Nu har ca 850 000 kvinnor i Sverige tre års högskole-/universitetsutbildning, från Sverige eller utlandet. Som ni vet kan alla med examen från högre utbildning blir medlemmar i KAF, så föreningen har verkligen en mycket stor potential. Hur ska vi använda den på bästa sätt?

En viktig fråga under verksamhetsåret blir att vaska fram vilka frågor som KAF framför allt bör driva för och med alla dessa kvinnor. Stora ekonomiska orättvisor råder vad gäller löner och pensioner. På många hall i världen angrips flickors och unga kvinnnors rätt till utbildning. KAF och Sveriges kvinnolobby (där vi ingår) har mycket att beva när det gäller politiska förslag och utredningar.

Missförhållanden att belysa och bekämpa råder det tyvärr inte brist på.

Men, ju fler vi blir, desto fler aktioner kan vi delta i! Dessutom vill KAF alltid vara en viktig arena för medlemmarnas nätverksskapande och egna kunskapsutveckling.

Hela verksamhetsplanen finns i bifogad fil.

 

Verksamhetsplan för Riks-KAF antagen