Professional Key Project

Riks-KAF kommer att starta ett projekt i Stockholm för att hjälpa kvinnliga utlandsfödda akademiker som vill etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns många hinder idag: långa handläggningstider hos myndigheter, svårighet att få utländska examina validerade och så vidare som gör att tiden som arbetslös akademiker ofta blir mycket lång. Projektet har fått nämnet “Professional key” och innebär att utlandsfödda kvinnliga akademiker tillsammans med KAF-medlemmar i kollegial anda hjälps åt med ansökningar, tolkning av bestämmelser, skrivande av CV. Allt utifrån de behov som visar sig. De KAF-medlemmar som vill delta ombeds kontakta Nina Ulvelius så snart som möjligt. Hennes e-post adress finns här, och du skriver själv in tecknet @

nina.ulvelius(snabel-a)hotmail.com

Pilotprojektet pågår fyra lördagar under hösten, 3 oktober, 21 november samt 5 och 12 december. Det är bra om du som vill delta från KAFs sida bokar in så manga träffar du kan, så skapar vi kontinuitet. Inga förkunskaper krävs, och vi KAF-are kommer planera första träffen tillsammans och sätta oss in i basfakta när det gäller validering av utländska examina och hur ansökan om legitimation i olika yrken går till.  Träffarna sker lördagar kl 15 – 16.30 i form av “Afternoon Tea”. Inbjudan som gått ut till invandrarorganisationernas kvinnoavdelningar och andra kvinnoorganisationer finns i bifogad fil. Den är på engelska men självklart kommer träffarna erbjuda språkträning i svenska.

När hösten är över kommer KAF utvärdera pilotprojektet, och förhoppningsvis utveckla det både i frekvens och geografiskt.

 

 

Invitation Professional Key Project digitalt utskick