Följ oss på Facebook

Nu har KAF fått sin egen facebooksida. Kristina Chalmain (nya ordföranden i S-kretsen) har sett till att vi kan följa föreningens alla verksamheter på Facebook. Genom att skriva KAF Kvinnliga akademiker i sökrutan på Facebook kan du läsa alla inlägg. Senaste nyheterna handlar om utflykten till Arkipelag som trots det ihärdiga regnandet och Stockholm Marathon  blev mycket lyckat. Gå in och kommentera, kära medlemmar. Vi behöver feed-back.