Utställning om kvinnliga svenska författare

Före lördagens caféträff bjöd Kristina Hallind intresserade medlemmar att se hennes nya utställning Konkreta korrelat – kvinnliga svenska författare genom århundradena. Kristina har valt ut nio kvinnliga författare med början från Heliga Birgitta på 1300-talet över bl a Anna Maria Lenngren och Karin Boye fram till Elsa Grave på 1900-talet.

KH150425Utställningen är en variant på medeltida bokilluminationer där pannåer symboliserar bokpärmar i trä, vackra band anknyter till bokbandens ryggar och guldsnitten runt bilderna anspelar på boktraditionen men även på att skrivandet förmodligen var en guldkant i tillvaron för författarna.
Bilderna är i litet format, men mycket innehållsrika. Förutom banden som anknyter till något plagg författaren burit eller till den tidens mode, finns det såväl symboler som små bilder av allt från Gösta Berling i predikstolen och Fredrika Bremers paraply till husen i Bullerbyn. Varje bild har dessutom med en bild av det skrivdon som författaren använde och det är allt från gåspenna till skrivmaskin.
Utställningen som blev mycket uppskattad kommer snart att finnas mer tillgänglig på Katedralskolan i Lunds bibliotek.

 

Ann-Louise Eringsmark