Skånekretsens årsmöte med föredrag om Hildegard Björck

Skånekretsen höll sitt årsmöte den 16 mars med stadgeenliga ärenden. Den nya styrelsen är samma som föregående år förutom att Lena Ek ersattes av Ingrid Lyberg som övrig ledamot. Övriga ordinarie ledamöter är Paulina Geijer (ordförande), Gunilla Isaksson (vice ordförande), Kristina Hallind (sekreterare), Bodil Stache (kassör) och Ann-Louise Eringsmark (webb).

Efter avslutat årsmöte höll Fredrik Tersmeden, arkivarie vid Universitetsarkivet, ett föredrag om Hildegard Björck som blev Lunds universitets först inskrivna kvinnliga studerande den 9 april 1880. Detta var fem månader före Hedda Andersson som är mera känd. Dock hann Hildegard Björck inte avsluta sina studier i Lund på grund av sjukdom.
Hildegard Björck var dessutom första kvinna att avlägga en akademisk examen i Sverige. I april 1874 avlade Hildegard Björck en mediko-filosofisk examen vid Uppsala Universitet, vilket var före den mer kända Betty Perssons fil. kand. examen 1875.
Dessvärre är KAF en bidragande orsak till att Hildegard Björck glömts bort. Läs mer i Fredrik Tersmedens föredrag från 2013.

 

Paulina Geijer