Lisa Öberg – ny ordförande för Riks-KAF

Årsmöte med Riks-KAF

Under helgen 18-19 april har Riks-KAF hållit årsmöte i Karolinas våning med tillresta kretsstyrelser och delegater från kretsarna i Skåne, Göteborg, Uppsala och Stockholm. I arrangemanget ingick ett mycket uppskattat föredrag av Yvonne Hirdman om boken “Medan jag var ung”. Till ny ordförande för Riks-KAF valdes docent Lisa Öberg, verksam vid Södertörns högskola.

Den nya riksstyrelsen ser ut så här:

Ordförande Lisa Öberg

Sekreterare Lena Ek

Kassör KAF Nina Ulvelius

Kassör Solbacka Bodil Ulate Segura

Kassör stipendiefonderna Birgitta Brown,

Övrig ledamot Louise Sagnér

CIR Beatrice Christensen Sköld

I riksstyrelsen ingår också kretsordföranden: Paulina Geijer och Kristina Chalmain.