IFUW byter namn

Vår internationella paraplyorganisation International Federation of University Women har bytt namn.  Det nya namnet är Graduate Women International. Namnbytet  har föranletts av de stora utbildningsreformer som ägt rum allt sedan 1960-talet. Akademiska studier bedrivs numera på högskolor och college som också har examensrätt.  Det innebär att exempelvis sjuksköterskor journalister med examen från vårdhögskolor resp,. journalisthögskolor kan bli medlemmar i KAF och dess systerorganisationer. KAF har ju länge tillämpat denna princip.