Stockholmskretsen har ny ordförande

Vid årsmötet den 11 mars valde Stockholmskretsen i KAF ny styrelse. De valda är:

Kristina Chalmain, ordf,

Birgit Persson, vice ordförande,

Ingela Karlsson, sekreterare,

Beatrice Christensen Sköld,  kassör;

Ann-Katrin Hatje, ledamot; Lisa Wiklund, ledamot;

Helene Carlbäck, suppleant, Christina Tobeck, suppleant.

 

Efter sedvanliga årsmötetsförhandlingar höll docent Cecilia Åse  ett uppskattat föredrag om sin bok Genus och nationella kriser. En presentation om vår nya ordförande kommer inom kort.