Nya avhandlingar med genusperspektiv

63 avhandlingar med genusinriktning 2014

Hämtat ur nättidningen Feministiskt Perspektiv:

Listan över avhandlingar med genusperspektiv publicerade 2014 är här, den ger en bra överskikt på den aktuella genusforskningens inriktningar och spridning. Varje år gör Feministiskt Perspektiv en sammanställning för att göra det lättare att se förändringar i trender och frågeställningar över tid.

LÄS HELA ARTIKELN: https://feministisktperspektiv.se/2015/01/13/63-avhandlingar-med-genusinriktning-2014/