Kvinnorna i historieböckerna – var är de?

Ur DN den 15 januari 2015

En granskning som Dagens Nyheter gjort visar att i de vanligaste böckerna i historia utgör kvinnor i snitt bara 13 procent av alla personer som nämns , och andelen minskar i kapitlen om 1900-talet. Tidningen har granskat fyra läroböcker från de fyra största läroboksföretagen. Professor Ann-Sofie Ohlander som gjorde en stor liknande undersökning  år 2010 (som som deltog i en debatt som KAF hade på ABF samma år) är stum och chockerad över att ingenting hänt.  Upprörande ur ett demokratiperspektiv, menar hon.  2011 antogs en ny läroplan där jämställdhet mellan könen särskilt lyftes fram.. Vem bär ansvaret för att ingenting har följts upp? Läs artikeln på DN.se/Nyheter

 

När skall vi få historieböcker där kvinnor som Karolina Widerström, Ada Nilsson, Lise Meitner, Sonja Kovalesky, Kata Dahlström, Karin Kock, Tidevarvskvinnorna, Morgonbriskvinnorna, Fogelstadsgruppen, Anna Bugge Wicksell, Emelie Pankhurst, Siri Derkert, Mary Wollstonecraft, Rosa Parks, Drottning Filippa och tusentals andra inom forskning, politik, sociala frågor, religion, medborgarskap och kultur lyfts fram och intar sin rätta plats i historien?

undrar Christina Florin