Karolina Widerström och Maria Aspman som folkbildare

omslagfram141208“Vetenskap och pedagogi” är ett litet häfte på 41 sidor som handlar om Karolina Widerström och hennes sambo Maria Aspman som folkbildare. De bodde tillsammans i 25 år och  under denna tid  genomförde  en rad projekt för att förbättra människors hälsa.  Karolina Widerström var läkare och Maria Aspman lärarinna i naturvetenskapliga ämnen. Deras samlade kompetens var en förutsättning för att nå ut till svenska folket med undervisning i hälsolära och sexualhygien. För att minska barnadödligheten startade de utbildning i barnavård. För folkskolans barn med dålig hälsa, s.k. klena barn, introducerade de friluftsskolor efter amerikanskt mönster. Frisk luft, vila och regelbundna måltider ledde till stora förbättringar av barnens hälsa.  De gav också kostråd och initierade en husmorsutbildning samt yrkesutbildning i husliga ämnen.

Författare till skriften är fil. dr Beatrice Christensen Sköld, KAF:s tillförordnade ordförande och samordnare av internationella frågor.

Skriften kan beställas vi e-post kontakt@kvinnligaakademiker.se eller mobiltelefon 0709-401197. Föreningen tar ut en expeditionsavgift 30 kr (porto+emballage).