Stiftelsen Siri Jacobsons Minnesfond

StiftelsenSiri Jacobsons Minnesfond (inrättad 1996)

Stipendiefonden delar ut ett eller flera stipendier till kvinnor för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. Enligt testators vilja skall humanister och samhällsvetare ha företräde, särskilt sökande med inriktningen moderna språk. Nästa stipendietillfälle blir i november 2016. Instruktioner inför detta kommer att publiceras här i god tid. Stipendiesumman kommer att vara cirka 30.000 kronor.

Blankett till ansökan laddas ner här och innehåller personuppgifter, projektbeskrivning (pågående eller planerad forskning), beräknade kostnader och kort CV. När du öppnar dokumentet ska du klicka på aktivera makron. Den ifyllda blanketten får vara högst 3 A4-sidor. Ansökan skickas till epost: siri@kvinnligaakademiker.se (Obs inga andra bilagor än den ifyllda blanketten skall skickas.). Vänligen respektera rekommenderade begränsningar i antal tecken!

OBS! Notera att sökande till detta stipendium måste vara medlem i Kvinnliga Akademikers Förening (KAF) för att kunna få medel. Se”Bli medlem”.

Beslut fattades av KAF:s riksstyrelse i december 2014. Utdelning skedde i början av 2015.

Om det finns frågor, kontakta Kristina Hallind, epost: siri@kvinnligaakademiker.se