Internationella stipendier

Internationella stipendier

International Federation of University Women (IFUW)

IFUW erbjuder ett begränsat antal internationella stipendier för kvinnor med akademisk utbildning ( gäller även pågående studier) för forskning och utbildning. Sökande skall vara medlem av förening som är medlem av IFUW, dvs för Sveriges del i Kvinnliga akademikers förening. Stipendierna är i storleksklassen 1000-8000 Schweizer franc. Mer information om stipendierna finns på hemsidan.

IFUW prioriterar internationellt utbyte genom att uppmuntra stipendiesökanden som för sina fortsatta studier väljer annat land än det där grundexamen har avlagts. Vissa av stipendierna motsvarar kostnaden för upp till åtta månaders vistelse i annat land. Deadline för ansökningar är 1 maj 2014.  Innan dess krävs dock ett godkännande från Kvinnliga akademikers förening, som vill ha ifyllda handlingar senast den 3 april.

American Association of University Women (AAUW)

Stipendier utdelas varje år för högre studier och forskning i USA. För högre studier i USA måste engelskkunskaper dokumenteras genom testet TOEFL. För information om engelsktest kontakta Fulbright Commission. Ansökningshandlingar kan rekvireras från internationella stipendiesekreteraren. Adress och kostnad se ovan. Ansökningstiden går ut 1 december och ansökan skall skickas direkt till AAUW. För ansökningsblanketter: www.aauw.org.

Information om andra länders nationella stipendier finns på IFUWs hemsida.