KAF medverkade på Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 2017

KAF medverkade på Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 2017. KAF framlade en motion med förslaget att utse en expertgrupp med uppdrag att föreslå möjliga strategier för en jämställd pensionspolitik inom de olika pensionstyperna. Detta är att se som en fortsättning på det gedigna arbete som Sveriges Kvinnolobby gjort under 2016 för att belysa skillnaden i mäns och Läs mer…

Vad är kvinnliga akademikers förening?

Kvinnliga akademikers förening (KAF) är en plattform för dig som vill arbeta för kvinnors utbildning och för jämställdhet, nationellt och internationellt. Vi driver jämställdhetsfrågor och sprider kunskap genom seminarier, studiecirklar och nätverksträffar. KAF är aktiv medlem av Sveriges Kvinnolobby. Kvinnliga akademikers förening (KAF) är en ideell förening med kretsar i Göteborg, Skåne, Stockholm och Uppsala. Läs mer…

Ny stipendiat: Louise Lindblom

KAFs senaste stipendiat är Louise Lindblom. Hon arbetar i Kungälv som ämneslärare i bland annat historia. Louise kommer använda stipendiet från Siri Jacobssons fond för att ta tjänstledigt från sin lärartjänst och skriva en biografi över den tämligen okända Henrika Wirmark, kvinnorättsaktivist och författare under pseudonymen H. Mark, född 1848 i Ljusdals socken, död 1920 Läs mer…

Aktuella TV-dokumentärer om kvinnors rösträttskamp

Få en glimt Karolina Widerströms våning, där Sveriges första kvinnliga läkare levde! Det är KAFs tidigare ordförande, Christina Florin, som visar runt i våningen i den andra av två aktuella SVT-dokumentärer om kvinnors kamp för rösträtt. I centrum står LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, där Karolina Widerström var ordförande 1918-21 (porträtt nedan). Länk till Läs mer…

Var är den feministiska forskningspolitiken?

Kvällen den 30 november ordnade KAF en debatt med den rubriken i Stockholm. Inledde gjorde professor Agnes Wold (bild överst) som visade att forskningsmedel i Sverige fördelas på ett extremt ojämlikt sätt, med en stor övervikt för manliga projektledare, särskilt inom de så kallade excellenssatsningarna. Agnes Wold är tidigare ordförande i Kvinnliga akademikers förening. Efter Läs mer…

Lila – grönt – vitt = suffragetternas signal

Suffragettrörelsens färger är vitt, lila och grönt. Många av KAF:s grundare var aktiva inom rösträttsrörelsen, och argumenterade för kvinnors rösträtt. Den kvinnliga rösträtten, som vanns efter en hård kamp, anses numera för självklar. Men kvinnorörelserna har inte glömt striden, se bild längre ned!. I London läggs fortfarande blommor i suffragetternas färger på Emmeline Pankhursts grav. Läs mer…