Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN) fyller 75!

Hela 75 år firar KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd för alkohol- och narkotikafrågor. KAF är förstås medlem där.

En jättebra organisation som bl a stöttar missbrukande kvinnor som ofta hamnar längst ned i alla prioriteringar. Kolla på Mammanet.se och Bellanet.se så ser du mer saker KSAN gör för mammor och tjejer, i Sverige och i Östeuropa.

http://www.ksan.se/projekt/mammanet

http://www.bellanet.se/sv/

Övre raden: Fjärilspriset delas ut varje år till en förtjänt, ideellt arbetande kvinna. Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör höll tal. Hon talade om att KSAN hela tiden gör motstånd- Motstånd mot medikaliseringen av kvinnors livsvillkor. Motstånd mot en tvingande alkoholkultur. Motstånd mot att kvinnors behov nedprioriteras i socialtjänst och sjukvård.
Undre raden: Lena Josefson, KSANs ordförande, ledde jubileumsfirandet.