Styrelse och funktionärer

KAF:s riksstyrelse 2017

Gunilla Svinaberga, ordförande

Denise Malmberg, vice ordförande (Uppsalakretsen)

Beatrice Christenson, kassör i riksföreningen och Solbackastiftelsen (Stockholmskretsen)

Helena Streiffert, sekreterare (Västra kretsen)

Gunilla Isaksson, övrig ledamot  (Skånekretsen)

Funktionärer

Christina Florin, husmor (Stockholmskretsen)

Eva Blomberg, biträdande husmor (Stockholmskretsen)

Beatrice Christensen Sköld, arkivarie

Elisabeth Kjellström, kassör Karolina Widerströms Studie och stipendiefond och Siri Jacobssons Minnesfond (Skånekretsen)

Kretsordförande

Skånekretsen, Ingrid Lyberg

Stockholmskretsen, Ann-Katrin Hatje

Västra kretsen, Kerstin Keen

Uppsalakretsen, Stina Johansson