Bli medlem

Medlem i KAF kan den bli som har en akademisk grundexamen motsvarande fil. kand., alltså en treårig eftergymnasial utbildning, eller studerar vid högskola eller universitet. Eftersom föreningen arbetar lokalt i olika kretsar är det lämpligt att gå med i den geografiskt närmast belägna kretsen. Men du kan välja annan krets om du önskar.

Årsavgiften för ordinarie medlem är 250 kr, för studerandemedlem 100 kronor och för stödmedlem 200 kronor. Som ordinarie medlem kan du väljas till uppdrag inom föreningen, söka stipendier och delta i alla arrangemang.

För medlemskap vänder du dig till ordföranden eller kassören i kretsarna, se info längre ned!

STUDERANDEMEDLEMSKAP

Studerandemedlem är en kvinna som ännu inte avlagt grundläggande examen enligt ovan. Det enda kravet är att du stöder vår målsättning som den framkommer i stadgarna. Du får tillgång till våra arrangemang och föredrag, men kan inte väljas till styrelser eller söka stipendier.  Studerandemedlemskap kostar 100 kronor per år.

Stödmedlemskap

Stödmedlem kan män och kvinnor bli. Det enda kravet är att du stöder vår målsättning som den framkommer i stadgarna. Du får tillgång till våra arrangemang och föredrag, men kan inte väljas till styrelser eller söka stipendier. Inte heller är du medlem i den internationella organisationen GWI. Stödmedlemskap kostar 200 kr per år.

Stockholmskretsen

Betala 250/100/200 kr till KAF, Stockholmskretsen, plusgiro 513 27-5. Ange namn, akademisk examenstitel, adress samt e-postadress. Skriv också ”ny medlem”.

Skånekretsen

Årsavgiften är 250/100/200 kr och inbetalas till ”Skånekretsen av KAF” på plusgiro 16 15 40-0. Ange namn, akademisk examenstitel, adress samt e-postadress. Skriv också ”ny medlem”. För ytterligare information kontakta skane@kvinnligaakademiker.se.

Uppsalakretsen

Medlemsavgiften är 250 /100 kr per år, bankgironummer 168-5817. Ange namn, akademisk examenstitel, adress samt e-postadress. Skriv också ”ny medlem”. Kontakta uppsala@kvinnligaakademiker.se  om du vill veta mer.

Västra kretsen

Betala 250/100/200 kr till KAF, Västra kretsen, bankgiro 114-3114. Ange namn, akademisk examenstitel, adress samt e-postadress. Skriv också ”ny medlem”. Kontakta vastra_kretsen@kvinnligaakademiker.se om du vill veta mer.

Välkommen att bli ordinarie medlem, studerandemedlem eller stödmedlem!