Information angående dataskyddsförordningen

Här kommer information angående den GDPR-lagstiftning som började gälla 25 maj 2018. När det
gäller UKAF, så har vi inte några personuppgifter i form av personnummer och liknande i våra
medlemslistor. Det vi har är namn, mail-adresser och i de fall medlemmen inte har mail-adress sparas
bostadsadressen. Dessa uppgifter lämnas naturligtvis inte ut till någon. Våra mail-utskick kommer i
fortsättningen att skickas som hemlig kopia till var och en.
Genom att betala medlemsavgiften godkänner man att dessa uppgifter sparas och hanteras av UKAFs
styrelse.