Stockholmskretsens vårutflykt – samarrangemang med Uppsalakretsen

Datum/Tid
18-05-19, kl Hela dagen

Vänder sig till


Lördagen 19 maj blir det vårutflykt till Uppsala, där vi får lyssna på ett föredrag om tegelbruken i Uppsalatrakten under 1900-talet. Föredragshållaren Theresa Weber-Qvarfort (se ovan) är expert på marksanering. I sitt föredrag kommer hon att lyfta fram kvinnors arbete på tegelbruken. Detta blir ett samarrangemang med Uppsala-kretsen. Praktisk information om utflykten kommer under april.

Karta Otillgänglig