Stockholmskretsens vårutflykt i samarbete med Uppsalakretsen

Datum/Tid
18-05-19, kl Hela dagen

Vänder sig till


Vårutflykt till Uppsala, där vi får lyssna på ett föredrag om tegelbruken i Uppsalatrakten under 1900-talet. Föredragshållaren Theresa Weber-Qvarfort (bild nedan) är expert på marksanering. I sitt föredrag kommer hon att lyfta fram kvinnors arbete på tegelbruken. Detta blir ett samarrangemang med Uppsala-kretsen. Samlingsplats och tid meddelas senare.

Karta Otillgänglig