Medlemsmöte tillika årsmöte – Gäst Ann-Sofie Ohlander: ”Varför finns det så få kvinnor i skolans historieläroböcker.”

Datum/Tid
18-02-22, kl 18:00 - 21:00

Plats: Träffpunkten

Vänder sig till


Ann-Sofie Ohlander är professor emeritus i historia, Örebro universitet. Hon är uppskattad för sin mångåriga forskning om kvinnors historia. Hon var initiativtagare till och ordförande för Kvinnohistoriska seminariet, Uppsala universitet, 1981-1995 och under åren 1993-95 var hon ordförande för Uppsala universitets jämställdhetskom­mitté. Under 1980/90-talen var hon också styrelsemedlem i UKAF.

Ann-Sofie Ohlander har granskat jämställdhet i läromedel i historia och samhällskunskap på regeringens uppdrag (2010). Tillsammans med Ulla-Britt Strömberg är hon författare till boken Tusen svenska kvinnoår. Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid, senaste upplagan 2008

Laddar Karta...