Händelser

Karolina Widerströms våning, Stockholm Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala Träffpunkten, Uppsala Lunds studentskegård, Lund Karolina Widerströms våning, Stockholm Träffpunkten, Uppsala Lunds studentskegård, Lund Karolina Widerströms våning, Stockholm Lunds studentskegård, Lund Träffpunkten, Uppsala
Datum/Tid Event
18-02-20
18:30
Hjärtvänlig mat
Karolina Widerströms våning, Stockholm
18-02-22
18:00 - 19:15
Årsmöte
Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala
18-02-22
18:00 - 21:00
Medlemsmöte tillika årsmöte - Gäst Ann-Sofie Ohlander: "Varför finns det så få kvinnor i skolans historieläroböcker."
Träffpunkten, Uppsala
18-03-05
18:00
Årsmöte i Skånekretsen. Sen Barnmorska Ulrica Oscarsson talar om Reproduktiva rättigheter
Lunds studentskegård, Lund
18-03-07
18:00
Stockholmskretsens årsmöte med föredrag
Karolina Widerströms våning, Stockholm
18-03-22
00:00
Medlemsmöte - Sofia Ling: "Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750".
Träffpunkten, Uppsala
18-04-09
18:00
Medlemsmöte. Ulrika Holgersson talar om boken Firandet av allmänna rösträtten
Lunds studentskegård, Lund
18-04-17
18:30 - 21:00
Hedersrelaterat våld - föredrag och diskussion
Karolina Widerströms våning, Stockholm
18-05-07
18:00
Medlemsmöte. Professor Vivi Vajda talar om Fossila växter - mer levande än man kan tro
Lunds studentskegård, Lund
18-05-16
18:30 - 21:00
Medlemsmöte - Gäst Ellinor Skagegård: "Fanny Mendelssohn - det verkliga geniet".
Träffpunkten, Uppsala
1 2

Powered by Events Manager