Nya stadgar för KAF på remiss till 20 oktober

20151009 Stadgeförslag (pdf) Du som är medlem – ta chansen och lämna synpunkter på det nya stadgeförslaget, se blå länk ovan. Skicka remissvar till riksordförande Lisa Öberg (lisa.oberg@sh.se) och rikssekreterare Lena Ek (lena-birgitta.ek@telia.com) senast den 20 oktober. Du kan också tala med övriga riksstyrelsemedlemmar och delegaterna från Stockholm respektive Skåne som har rösträtt vid årsmötet Läs mer…

Verksamhetsplan för Riks-KAF

Vid höstens första styrelsemöte antog Riks-KAF en verksamhetsplan för 2015-2016. KAF kommer fortsätta projektet att på olika sätt stödja unga kvinnors utbildning, och startar ett nytt projekt för att underlätta för utlandsfödda kvinnliga akademiker att få jobb som motsvarar sin utbildning, När KAF bildades var högre utbildning mycket få kvinnor förunnad. Nu har ca 850 000 kvinnor Läs mer…

Utställning om kvinnliga svenska författare

Före lördagens caféträff bjöd Kristina Hallind intresserade medlemmar att se hennes nya utställning Konkreta korrelat – kvinnliga svenska författare genom århundradena. Kristina har valt ut nio kvinnliga författare med början från Heliga Birgitta på 1300-talet över bl a Anna Maria Lenngren och Karin Boye fram till Elsa Grave på 1900-talet. Utställningen är en variant på Läs mer…

Skånekretsens årsmöte med föredrag om Hildegard Björck

Skånekretsen höll sitt årsmöte den 16 mars med stadgeenliga ärenden. Den nya styrelsen är samma som föregående år förutom att Lena Ek ersattes av Ingrid Lyberg som övrig ledamot. Övriga ordinarie ledamöter är Paulina Geijer (ordförande), Gunilla Isaksson (vice ordförande), Kristina Hallind (sekreterare), Bodil Stache (kassör) och Ann-Louise Eringsmark (webb). Efter avslutat årsmöte höll Fredrik Läs mer…

Skånekretsen firade 80 år

Kvinnliga Akademikers Förening bildades år 1904, vilket bl.a. framgår av det som tidigare skrivits om 110-årsfirande som Stockholmskretsen ordnat. Inledningsvis hette föreningen Akademiskt Bildade Kvinnors Förening och syftet var primärt att verka för kvinnors rätt att inneha statliga tjänster. Under åren som följde växte antalet kvinnliga akademiker. År 1934 fanns det cirka 400 kvinnor i Läs mer…