Professional Key Project

Riks-KAF kommer att starta ett projekt i Stockholm för att hjälpa kvinnliga utlandsfödda akademiker som vill etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns många hinder idag: långa handläggningstider hos myndigheter, svårighet att få utländska examina validerade och så vidare som gör att tiden som arbetslös akademiker ofta blir mycket lång. Projektet har fått nämnet ”Professional key” och innebär Läs mer…

IFUW byter namn

Vår internationella paraplyorganisation International Federation of University Women har bytt namn.  Det nya namnet är Graduate Women International. Namnbytet  har föranletts av de stora utbildningsreformer som ägt rum allt sedan 1960-talet. Akademiska studier bedrivs numera på högskolor och college som också har examensrätt.  Det innebär att exempelvis sjuksköterskor journalister med examen från vårdhögskolor resp,. journalisthögskolor Läs mer…