Om jämställdhetsmyndigheten

Under årsmötet vid Sveriges Kvinnolobby 2017 medverkade Kerstin Alnebratt ordförande i organisationskommittén för bildandet av jämställdhetsmyndigheten och hon är även föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg.  Myndighet ska bildas om ca 1 år, ha 75 anställda och vara placerad i Göteborg. ”Jämställdhetsmyndigheten blir ett grundläggande hygienkrav för jämställdhetspolitiken” sa Kerstin, med uppgift att Läs mer…

KAF medverkade på Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 2017

KAF medverkade på Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 2017. KAF framlade en motion med förslaget att utse en expertgrupp med uppdrag att föreslå möjliga strategier för en jämställd pensionspolitik inom de olika pensionstyperna. Detta är att se som en fortsättning på det gedigna arbete som Sveriges Kvinnolobby gjort under 2016 för att belysa skillnaden i mäns och Läs mer…

Utställning om kvinnliga svenska författare

Före lördagens caféträff bjöd Kristina Hallind intresserade medlemmar att se hennes nya utställning Konkreta korrelat – kvinnliga svenska författare genom århundradena. Kristina har valt ut nio kvinnliga författare med början från Heliga Birgitta på 1300-talet över bl a Anna Maria Lenngren och Karin Boye fram till Elsa Grave på 1900-talet. Utställningen är en variant på Läs mer…

Skånekretsens årsmöte med föredrag om Hildegard Björck

Skånekretsen höll sitt årsmöte den 16 mars med stadgeenliga ärenden. Den nya styrelsen är samma som föregående år förutom att Lena Ek ersattes av Ingrid Lyberg som övrig ledamot. Övriga ordinarie ledamöter är Paulina Geijer (ordförande), Gunilla Isaksson (vice ordförande), Kristina Hallind (sekreterare), Bodil Stache (kassör) och Ann-Louise Eringsmark (webb). Efter avslutat årsmöte höll Fredrik Läs mer…

Skånekretsen firade 80 år

Kvinnliga Akademikers Förening bildades år 1904, vilket bl.a. framgår av det som tidigare skrivits om 110-årsfirande som Stockholmskretsen ordnat. Inledningsvis hette föreningen Akademiskt Bildade Kvinnors Förening och syftet var primärt att verka för kvinnors rätt att inneha statliga tjänster. Under åren som följde växte antalet kvinnliga akademiker. År 1934 fanns det cirka 400 kvinnor i Läs mer…