Var är den feministiska forskningspolitiken?

Kvällen den 30 november ordnade KAF en debatt med den rubriken i Stockholm. Inledde gjorde professor Agnes Wold (bild överst) som visade att forskningsmedel i Sverige fördelas på ett extremt ojämlikt sätt, med en stor övervikt för manliga projektledare, särskilt inom de så kallade excellenssatsningarna. Agnes Wold är tidigare ordförande i Kvinnliga akademikers förening. Efter Läs mer…

Lila – grönt – vitt = suffragetternas signal

Suffragettrörelsens färger är vitt, lila och grönt. Många av KAF:s grundare var aktiva inom rösträttsrörelsen, och argumenterade för kvinnors rösträtt. Den kvinnliga rösträtten, som vanns efter en hård kamp, anses numera för självklar. Men kvinnorörelserna har inte glömt striden, se bild längre ned!. I London läggs fortfarande blommor i suffragetternas färger på Emmeline Pankhursts grav. Läs mer…

Nordisk-baltisk konferens Tartu 8-9 oktober 2016

Kvinnliga akademikers systerförening i Estland – EANÜ – fyller 90 år 2016. Jubileet högtidlighölls vid en nordisk-baltisk konferens som samlade 145 delegater från Estland, Finland, Litauen, Ryssland och Sverige. Konferensen ägde rum på universitetet i Tartu och präglades av en stark önskan om fortsatt samarbete mellan föreningarna för högskoleutbildade kvinnor. Nästa nordisk-baltiska konferens anordnas i Litauen i oktober Läs mer…

KSAN inbjuder till frukostseminarium ”Riskbruk av alkohol – våga fråga”

Kvinnliga akademikers förening är medlem i Kvinnoorganisationernas samarbetskommitté för alkohol- och narkotikafrågor, KSAN. KSAN inbjuder till ett frukostseminarium ”Riskbruk av alkohol – våga fråga” Tid: Fredag 7 oktober kl. 08.30-10.00 (frukost finns från kl.8.00) Plats: Solnavägen 4 vid Torsplan, Stockholm, konferenslokal Tor på plan 10 Väl mött vid ett spännande frukostmöte! För affisch, öppna länken längst Läs mer…