KAF håller årsmöte i Göteborg

Den 23 april höll KAF årsmöte hos Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg. Årsmötet planerade bland annat fler KAF-kretsar runtom i Sverige.  Från vänster: Ulla Myhrman, Margareta Hedelius, Lisbeth Stenberg, Ulla Tydén, Lisa Öberg, Linda Lane, Kerstin Keen, Denise Malmberg, Beatrice Christensen-Sköld, Erika Östman, Ingrid Lyberg, Helena Streijffert, Barbro Fernvall, Louise Lindblom, Paulina Geijer, Nina Läs mer…

Louise Lindblom får Siri Jacobssons stipendium

Louise Lindblom, som undervisar i historia och bild i Kungälv, mottog Siri Jacobsssons stipendium 22 april. Det utdelas vartannat år av Kvinnliga akademikers förening. I samband med utdelningen i Göteborg föreläste Louise om sin bok ”De besvärliga”. Med stöd av stipendiet ska Louise nu forska om den okända feministen, jordbrukaren och författaren Henrika Widmark.     Läs mer…

Vad är kvinnliga akademikers förening?

Kvinnliga akademikers förening (KAF) är en plattform för dig som vill arbeta för kvinnors utbildning och för jämställdhet, nationellt och internationellt. Vi driver jämställdhetsfrågor och sprider kunskap genom seminarier, studiecirklar och nätverksträffar. KAF är aktiv medlem av Sveriges Kvinnolobby. Kvinnliga akademikers förening (KAF) är en ideell förening med kretsar i Göteborg, Skåne, Stockholm och Uppsala. Läs mer…

Ny stipendiat: Louise Lindblom

KAFs senaste stipendiat är Louise Lindblom. Hon arbetar i Kungälv som ämneslärare i bland annat historia. Louise kommer använda stipendiet från Siri Jacobssons fond för att ta tjänstledigt från sin lärartjänst och skriva en biografi över den tämligen okända Henrika Wirmark, kvinnorättsaktivist och författare under pseudonymen H. Mark, född 1848 i Ljusdals socken, död 1920 Läs mer…

Aktuella TV-dokumentärer om kvinnors rösträttskamp

Få en glimt Karolina Widerströms våning, där Sveriges första kvinnliga läkare levde! Det är KAFs tidigare ordförande, Christina Florin, som visar runt i våningen i den andra av två aktuella SVT-dokumentärer om kvinnors kamp för rösträtt. I centrum står LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, där Karolina Widerström var ordförande 1918-21 (porträtt nedan). Länk till Läs mer…

Var är den feministiska forskningspolitiken?

Kvällen den 30 november ordnade KAF en debatt med den rubriken i Stockholm. Inledde gjorde professor Agnes Wold (bild överst) som visade att forskningsmedel i Sverige fördelas på ett extremt ojämlikt sätt, med en stor övervikt för manliga projektledare, särskilt inom de så kallade excellenssatsningarna. Agnes Wold är tidigare ordförande i Kvinnliga akademikers förening. Efter Läs mer…