Anmälan till Beth Hennings-symposium 12 nov

Program vid Beth Henningssymposium den 12 nov kl 14.00 – 17.00 (Se tidigare inlägg på Aktuellt-sidan !) PROGRAM *Inledning och välkommen, Helena Bergman, FD, SU *Beth Hennings och ”akademisk persona”. Kirsti Niskanen, prof.SU *”Jag är Beth Hennings”: Hanna Winkvist, FD, Göteborgs univ. *80 år efter Hennings? Disputerade kvinnliga historiker. Helena Bergman FD, SU. *Mingel med Läs mer…

Västra Kretsen deltar i stort skriv-och kulturprojekt

GÖTEBORGSKVINNOR I RÖRELSE … om kvinnors organisering År 2021 firas Göteborgs 400 års jubileum. 1921 kunde alla svenska kvinnor för första gången använda sin rösträtt. På hundra år har mycket förändrats för kvinnor i Göteborg men det har inte skett utan ett engagerat arbete. Kvinnor har gått samman i föreningar med olika syften. Denna ”folkrörelse/kvinnorörelse” Läs mer…

Beth Henningssymposium 12 nov

Beth Hennnings var den första kvinnliga historikern som disputerade vid Stockholms universitet. Hennes yrkesbana var imponerande, historieforskare, lärare, riksdagsman, undervisningsråd, rektor mm. Och medlem i KAF. Den 12 nov är det 80 år sedan hon disputerade. Vi kommer att högtidlighålla hennes minne med ett symposium tillsammans med historiska institutionen vid Stockholms universitet och föreningen SKOGH. Läs mer…

Karolina Widerströmstipendiet

Vartannat år delar KAF ut ett stipendium som bär Karolina Widerströms namn. Nu är det dags att söka detta stipendium ur hennes minnesfond. Ansökan skall vara inne senast den 31 oktober 2015. Information och anvisningar om stipendiet finns på fliken Stipendier och där kan du också ladda ner blanketten. Summan kommer i år att bli Läs mer…

Läkaren på barrikaden – ADA NILSSON

Den 16 september, kl 18.30, bjuder Stockholmskretsen in till en föreläsning om den välkända stockholmsläkaren Ada Nilsson, som i sin våning i Gamla stan hade läkarmottagning, tidningsredaktion och gästrum för flyktingar från hela världen. Docenten i journalistik, Kristina Lundgren, berättar om sin nya bok ”Barrikaden valde mig. Ada Nilsson, Läkare i kvinnokampen”. Efter föredraget dukas Läs mer…