KAF uttalar sig mot excellenssatsningar i forskningspolitiken

Pressmeddelande från Kvinnliga Akademikers Förening (KAF)

De så kallade excellenssatsningarna har fördelat miljarder kronor till forskning i Sverige. Studier visar att 85% av pengarna från excellenssatsningarna har gått till manliga forskare.

manliga forskare

Källor:

  1. Agnes Wolds och Ulf Sandströms rapport ” Excellenssatsningarna – belöning för kön eller för toppforskning?”,http://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/tanka_vidare_2015.pdf
  2. [”Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer”; http://www.gu.se/digitalAssets/1370/1370132_dj-hans-excellens.pdf
  3. Agnes Wolds och Ulf Sandströms rapport ” Excellenssatsningarna – belöning för kön eller för toppforskning?”,http://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/tanka_vidare_2015.pdf
  4. http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015

Nu är vi medlemmar I KSAN

KSAN star för kvinnoorganisationernas samarbetsråd I alkohol- och narkotikafrågor.

Den 18 april 2016 invaldes KAF som medlem i den anrika organisationen KSAN som ägnar sig åt kunskapsspridning, aktioner och påverkan av politiken. KSAN bedriver bland annat utbildning för ledare av tjejgrupper runt om I landet, På årsmötet bjöd en forskare på en mycket initierad rapport om narkotikadödlighetens utveckling. En före detta drogsmissbrukare och intern berättade om självjhjälpsarbete bland unga kvinnliga kriminella mammor soKSAN årsmöte 2016m vill lämna den brottsliga banan. På bilden flankerar dessa båda Maj-Inger Klingvall, ordförande I KSAN.

Sveriges Kvinnolobby håller årsmöte

IMG_7837 Sveriges kvinolobby höll årsmöte i Tensta konsthall, Stockholm, lördagen 9 april. Lisa Öberg, ordförande i KAF, representerade föreningen.

IMG_7842

Clara Berglund, stående, är Kvinnolobbyns generalsekreterare. Birgitta Wistrand, till höger vid podiet, var mötesordförande. Över hälften av de 45 medlemsorganisationerna hade representanter närvarande. En mycket ambitiös verksamhetsplan antogs. Den lyfter bland annat jämställhetsfrågor i flykting- och integrationspolitiken, vilket diskuterades livligt.

IMG_7847

Professor Kirsti Niskanen, till höger, invaldes enhälligt i Kvinnolobbyns styrelse på 2 år. Kirsti är mångårig medlem i KAF, och nominerades av föreningen. Som styrelseledamot agerar Kirsti i den samlade kvinnorörelsens intresse, och bidrar med sin genusvetenskapliga och historiska fackkunskap.

Kvinnolobbyn manifesterar 15.57

I år arbetar kvinnor gratis från kl 15.57 – om alla män och kvinnor skulle arbeta kl 8-17. Ett sätt att visa ojämlikheten i löner i det svenska samhället som Sveriges Kvinnolobby traditionsenligt tar fram.

Gratisarbetstiden har minskat med en minut sedan 2015. Om löneutjämningen fortsätter med samma takt kommer jämlika löner att uppnås om 53 år. KAF deltog förstås i manifestationen på Sergels torg I Stockholm.

Den 8 mars, på Internationella kvinnodagen, anordnas nästa demonstration mot lönediskriminering.

15,57 b 15, 57 a

Jämställdhetsdagar 27-28 januari 2016

http://kvinnligaakademiker.se/wp/jamstalldhetsdagar-27-28-januari-2016/

I Jämställdhetsdagarna 2016 deltog för KAFs räkning Lena Ek, Ingrid Lyberg (båda Södra kretsen) och Lisa Öberg (Stockholmskretsen) .

Dagarna innehöll massvis med inspirerande och kunskapsrika föreläsningar och diskussioner. Nästa år anordnas Jämställdhetsdagarna I Örebro 31 januari – 1 februari.

Här finns Lenas och Ingrids sammanfattningar av några seminarier.

Sammanfattning av Jämställdhetsdagarna i Malmö

ERFARENHETER FRÅN JÄMSTÄLLDHETSDAGEN DEN 28 JANUARI 2016

 

Workshop för studerande och yrkesverksamma lördag 16 april i Lund. BIT INTE IHOP!

Medlemmar och ännu inte medlemmar inbjuds till ett heldagsseminarium fyllt av intressant kunskap och nyttiga övningar. Läs mer om anmälan och tider i Evenemangsspalten till höger.http://kvinnligaakademiker.se/wp/handelser/bit-inte-ihop-kaf-inbjuder-till-workshop-i-lund-lordag-16-april/

Bit inte ihop – seminariet, En kurs om hur akademiskt utbildade kvinnor kan bli bättre på att sätta gränser och hantera villkoren på arbetsmarknaden.

Affisch-1-st-A4-Bitinteihop-Skånekretsen ordnade för 3 år sedan ett seminarium om härskartekniker tillsammans med Månteatern i Lund. Det blev välbesökt och givande. Vi går nu vidare med ett nytt seminarium som uppföljare. Sommaren 2014 på Nordiskt Forum för kvinnliga rättigheter i Malmö presenterade Rebecka Bolin och Sara Berg sin bok ”Bit inte ihop”. De kommer till Lund lördagen16 april och håller i ett seminarium under samma titel.

Seminariet pågår kl 10- 16 handlar om det författarna kallar verbalt självförsvar och att tillåta sig bli mer synlig i en organisation. Kursen är workshop-form där man varvar teoretiska presentationer, diskussioner där deltagarna får utrymme att reflektera över sin egen jobbvardag och rollspel.

Målgrupp är i första hand yrkesverksamma kvinnor eller kvinnor som står inför att avsluta sin utbildning och som behöver redskap att hantera arbetslivet.

Rebecka Bolin och Sara Berg har gjort en webbaserad kurs om härskartekniker som man kan ha som förberedelse. I samband med Skånekretsens årsmöte den 14 mars använder vi delar av denna webkurs för diskussioner efter årsmötet. Alla är välkomna!

Affisch 1 st A4 Bitinteihop för nedladdning och utskrift.