Aktuella TV-dokumentärer om kvinnors rösträttskamp

Få en glimt Karolina Widerströms våning, där Sveriges första kvinnliga läkare levde!

Det är KAFs tidigare ordförande, Christina Florin, som visar runt i våningen i den andra av två aktuella SVT-dokumentärer om kvinnors kamp för rösträtt.

I centrum står LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, där Karolina Widerström var ordförande 1918-21 (porträtt nedan).

Länk till program 1:

http://www.svtplay.se/kvinnorna-pa-froken-frimans-tid

Länk till program 2 (delvis i Karolina Widerströms våning)

http://www.svtplay.se/video/11610038/kvinnorna-pa-froken-frimans-tid/kvinnorna-pa-froken-frimans-tid-avsnitt-2

 

Var är den feministiska forskningspolitiken?

Kvällen den 30 november ordnade KAF en debatt med den rubriken i Stockholm.

Inledde gjorde professor Agnes Wold (bild överst) som visade att forskningsmedel i Sverige fördelas på ett extremt ojämlikt sätt, med en stor övervikt för manliga projektledare, särskilt inom de så kallade excellenssatsningarna. Agnes Wold är tidigare ordförande i Kvinnliga akademikers förening.

Efter henne talade utbildningsminister Helen Hellmark Knutsson om hur den nuvarande regeringen försäkrar sig om att lärosätena lever upp till jämställdhetsmålen. Agnes Wolds och utbildningsministerns inlägg kommenterades av före detta utbildningsminister Carl Tham och Vetenskapsrådets expert Carl Jacobsson. Sandlersalen i ABF-huset var fullsatt och frågorna många. Läs Läkartidningens referat från debatten

Lila – grönt – vitt = suffragetternas signal

Suffragettrörelsens färger är vitt, lila och grönt. Många av KAF:s grundare var aktiva inom rösträttsrörelsen, och argumenterade för kvinnors rösträtt. Den kvinnliga rösträtten, som vanns efter en hård kamp, anses numera för självklar. Men kvinnorörelserna har inte glömt striden, se bild längre ned!.

I London läggs fortfarande blommor i suffragetternas färger på Emmeline Pankhursts grav. Färgerna valdes av Emmeline Pethick-Lawrence, en ledande suffragett, 1908. Hon beskrev symbolismen så här:

”Purpur är, som alla vet, den kungliga färgen. Den representerar det kungliga blod som flyter i varje suffragetts ådror, instinkten till frihet och värdighet. Vitt står för renhet i det privata såväl som det offentliga livet. Grönt är hoppets färg, och vårens symbol.”

Vi kvinnor har kommit långt sedan vi vann rösträtten, men mycket återstår att göra: kvinnors löner, pensioner och karriärmöjligheter är fortfarande inte jämställda med männens. Därför fortsätter vi att slåss för kvinnors rättigheter, och använder suffragetternas färger för att ge oss inspiration och hopp.

Bild från tidningen Guardian. Information från: Museum of London, 2016-12-11, http://collections.museumoflondon.org.uk/online/object/454776.html.

Nordisk-baltisk konferens Tartu 8-9 oktober 2016

tartu-universitet

Kvinnliga akademikers systerförening i Estland – EANÜ – fyller 90 år 2016. Jubileet högtidlighölls vid en nordisk-baltisk konferens som samlade 145 delegater från Estland, Finland, Litauen, Ryssland och Sverige.

Konferensen ägde rum på universitetet i Tartu och präglades av en stark önskan om fortsatt samarbete mellan föreningarna för högskoleutbildade kvinnor.

Nästa nordisk-baltiska konferens anordnas i Litauen i oktober 2017 med tema Kvinnor, högre utbildning och migration.

img_1001

Konferensen hölls i universitetets pampiga högtidssal

img_0998

KAFs internationella koordinator Beatrice Christensen Sköld (t v) och Lisa Wiklund (t h), medlem i Stockholmskretsens styrelse, var två av KAFs tio delgater vid konferensen

 

KSAN inbjuder till frukostseminarium ”Riskbruk av alkohol – våga fråga”

Kvinnliga akademikers förening är medlem i Kvinnoorganisationernas samarbetskommitté för alkohol- och narkotikafrågor, KSAN.

KSAN inbjuder till ett frukostseminarium ”Riskbruk av alkohol – våga fråga”

Tid: Fredag 7 oktober kl. 08.30-10.00 (frukost finns från kl.8.00)

Plats: Solnavägen 4 vid Torsplan, Stockholm, konferenslokal Tor på plan 10

Väl mött vid ett spännande frukostmöte! För affisch, öppna länken längst ned.

Anmälan senast den 4/10 till Unda Lönnqvist  unda.lonnqvist@sll.se 

inbjudan-frukostmote-160822