Uppsalakretsen

Kretsordförande

Bli medlem

Årsavgiften för ordinarie medlem är 150 kr, för studerandemedlem 100 kronor och för stödmedlem 200 kronor. Som ordinarie medlem kan du väljas till uppdrag inom föreningen, söka stipendier och delta i alla arrangemang.

Bankgironummer 168-5817. Ange namn, akademisk examenstitel, adress samt e-postadress. Skriv också ”ny medlem”. Kontakta uppsala@kvinnligaakademiker.se  om du vill veta mer.

broschyr_v2 som pdf att ladda ner och skriva ut. Skriv ut som liggande A4, dubbelsidig. Vik på mitten. Voilà!