Karolina Widerströms Studie- och stipendiefond

Karolina Widerströms Studie- och stipendiefond

Enligt testators vilja skall naturvetare, särskilt medicinare, ha företräde. Endast kvinnor kan söka. Sökande skall ha akademisk grundexamen, vara ordinarie medlem i KAF, och avse arbeta med ett projekt som behandlar frågor i första hand i den medicinska sfären och i andra hand den naturvetenskapliga.

Summan som delas ut 2017 är 55 000 kronor. Nästa ansökningstillfälle blir i oktober månad 2019. Ansökan ska skickas in tidigast 1 oktober och senast 31 oktober 2019.  

Blankett till ansökan laddas ner här och innehåller personuppgifter, krets, projektbeskrivning (pågående eller planerad forskning), beräknade kostnader och kort CV.  Blanketten skickas som bifogad fil till karolina@kvinnligaakademiker.se Observera att inga andra bilagor än den ifyllda blanketten skall skickas! Den ifyllda blanketten får bli högst 3 A4-sidor. Vänligen följ rekommenderade högsta antal tecken!

Om du har frågor, kontakta: karolina@kvinnligaakademiker.se

 

Karolina Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare och en av grundarna av KAF.