Styrelse och funktionärer

KAF:s riksstyrelse 2019

Anne-Marie Morhed, ordförande (Uppsalakretsen)

Anna Hegrad, vice ordförande (Stockholmskretsen)

Stina Johansson, sekretare (Uppsalakretsen)

Barbro Fernvall, kassör i riksföreningen (Stockholmskretsen)

Lena Ek, ledamot (Skånekretsen)

Bodil Formark, ledamot (Umeåkretsen)

Helena Streijffert, ledamot (Västra kretsen)

Funktionärer

Christina Florin, husmor (Stockholmskretsen)

Eva Blomberg, biträdande husmor (Stockholmskretsen)

Beatrice Christensen Sköld, arkivarie (Stockholmskretsen)

Elisabeth Kjellström, kassör i Karolina Widerströms Studie och stipendiefond och Siri Jacobssons Minnesfond (Skånekretsen)

Kretsordförande

Skånekretsen, Nathalie Billing

Stockholmskretsen, Anna Hegrad

Västra kretsen, Kerstin Keen

Uppsalakretsen, Stina Johansson

Umeåkretsen, Bodil Formark