Styrelse och funktionärer

KAF:s riksstyrelse 2018

Gunilla Isaksson, ordförande (Skånekretsen)

Denise Malmberg, vice ordförande (Uppsalakretsen)

Beatrice Christensen-Sköld, kassör i riksföreningen och Solbackastiftelsen (Stockholmskretsen)

Helena Streijffert, sekreterare (Västra kretsen)

Bodil Formark, ledamot

Anna Hegrad, ledamot

Funktionärer

Christina Florin, husmor (Stockholmskretsen)

Eva Blomberg, biträdande husmor (Stockholmskretsen)

Beatrice Christensen Sköld, arkivarie (Stockholmskretsen)

Elisabeth Kjellström, kassör i Karolina Widerströms Studie och stipendiefond och Siri Jacobssons Minnesfond (Skånekretsen)

Kretsordförande

Skånekretsen, Ingrid Lyberg

Stockholmskretsen, Anna Hegrad

Västra kretsen, Kerstin Keen

Uppsalakretsen, Stina Johansson

Umeåkretsen, Bodil Formark