Lyckat fredsseminarium i Uppsala

Måndagen den 25 november ordnade Uppsala Kvinnliga Akademikers Förening ett heldagsseminarium för att uppmärksamma kvinnors arbete för fred.  Programmet var indelat i tre seminariepass där det första seminariepasset ägnades åt forskningen och kunskapsläget i dag. Det andra seminariepasset handlade om  hur fredsrörelsens organisationer  bland annat omsatt målsättningen för resolution 1325, den som enhälligt antogs för Läs mer…

Riddare av tusen äventyr

Potato Potato Scenkonst gör teater av Bodil Formarks avhandling Den välsituerade flickan. Om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910-1940. FD Bodil Formark är ordförande i KAF:s Umeå-krets. Föreställningen tar avstamp i svensk flickscouting. Här fick flickor, fria från mäns blickar, träna sig i att verka i det offentliga rummet och i naturen med fokus på frigörelse, Läs mer…

Filmen om Kvinnifestationen 2 juni 2018

Här finns nu den färdiga och härliga filmen om 2 juni 2018 som Neta Norrmo producerat. Den innehåller både sång, lite smakprov på föreställningen Föregångerskan av (regionteatern.se/forestallning/foregangerskan), olika tal samt marschen för att fira 100-årsdagen av den första och enda rösträttsmarsch som hölls i Sverige innan den Allmänna rösträtten klubbades. Filmen är fri att se på, Läs mer…

Tystnadskulturen är över – ett uppföljningsmöte om #Metoo och sedan…

Uppföljningsmöte om #Metoo och sedan… Onsdag 18 april kl. 18.00 möts vi i matsalen på Kvinnofolkhögskolan   Vi träffas över generations- och partigränser och följer upp mötet vi hade i januari. Ninni Karlsson och Evelina Johansson, två av inledarna sist, ger sina kommentarer till vad som hänt sedan vi sågs. Vad händer nu? Vi talar tillsammans Läs mer…