Museigruppens förslag

Hur ska KAF Hur använda Karolina Widerströms våning för kunskapsspridning och som möteslokal? Bakgrund Tanken har väckts att göra Karolina Widerströms våning till ett museum, utöver dess ordinarie användning som möteslokal. Man skulle i våningen kunna ha visningar i mindre grupper samt studiecirklar om skilda aspekter på hennes verksamhet: läkare, folkbildare, liberal politiker, rösträttskämpe med Läs mer…

Uppsalakretsens årsmöte

Årsmötet valde Stina Johansson till ordförande på ett år. Marianne Carlsson, Ada Kan och Ulla Myhrman omvaldes, och till nya ledamöter i styrelsen valdes Sara Ahlgren, Anne-Marie Morhed och Vera Segraeus. ​ Årsmötet beslutade också om oförändrad medlemsavgift, Det vill säga 150 kronor för medlem och 100 kronor för studentmedlem. Efter ett konstituerande möte utsåg styrelsen Läs mer…

KAF:s meddelandeblad för 2017

Här finns meddelandebladet, som innehåller information om Kvinnliga Akademikers Förenings verksamhet under 2017: Verksamhetsberättelser, redaktionella bidrag, årsmötesprotokoll, med mera. Meddelandebladet finns tillgängligt som PDF: Meddelandeblad 2017 – KAF

Skånekretsens symposium “Kvinnors röster”, 22 oktober 2016

Plats: Hornsbergssalen, Kulturen, Lund Medverkande: Eva Bonde, chefredaktör för tidskriften Historiskan; Irma Hammar, logopedstuderande; Eva Helen Ulvros, professor i historia och författare. Moderator: Inger Enkvist, professor emerita. Symposiet inleddes med att Ingrid Lyberg, ordförande i Skånekretsen av KAF, hälsade välkomna. Inger Enkvist presenterade därefter de närvarande, och inbjöd Irma Hammar att börja. Hammar talade om Läs mer…