Digital föreläsning: Sjukdomar och farsoter på Öland under 1800-talet – malaria och smittkoppor, men även en blick mot covid-19

Den 11 maj skulle FD Ingrid Klefbäck, ledamot i Skånekretsens styrelse, ha hållit ett föredrag på Lunds studentskegård om “Sjukdomar och farsoter på Öland under 1800-talet”. Eftersom vi har fått ställa in våra medlemsträffar på grund av den nuvarande farsoten har Ingrid Klefbäck istället gjort en digital version åt oss! Den digitala föreläsningen är i Läs mer…

Skånekretsens föredrag blir digitala

Till följd av coronavirusets framfart har vi tyvärr fått ställa in alla träffar tills vidare. Skånekretsen planerar dock att göra sina föredrag digitala, så att vi ändå får ta del av innehållet! Vi börjar med den här intervjun med vår medlem Torill Kornfeldt, med anledning av hennes nya bok Människan i provröret.

Sammanfattning av Pensionspusslet – seminarium oktober 2019 anordnat av Skånekretsen

I oktober 2019 arrangerade Skånekretsen ett seminarium om kvinnors pensioner på Lux i Lund. Vi fick vi ta del av kunskap och tips om det allmänna pensionssystemet och om tjänstepensionen. Agneta Kruse, lektor vid Lunds Universitet, föreläste om det allmänna pensionssystemet som infördes 1999. Det bygger på ett kontrakt mellan generationerna samt tillit till staten. Läs mer…