Karolina Widerströms examensdag

För andra året firar Stockholmskretsen dagen när Sveriges första kvinnliga läkare tog examen. Sommarblommor planteras 26 maj på Karolina Widerströms grav på Solna kyrkogård. Ann-Katrin Hatje, kretsens ordförande, håller i spaden. Därefter gör Ann-Katrin en kvinnohistorisk vandring på kyrkogården med närvarande KAF-medlemmar.  

Sommarbrev till UKAF från ordföranden

Hej alla medlemmar i UKAF och Trevlig Sommar! En termin har gått och en ny väntar. Här kommer lite information inför sommar och höst. Först en liten administrativ information. Detta medlemsbrev ser lite annorlunda ut än de tidigare. Du finner inte allas e-postadresser i adressfältet. Från och med nu kommer alla adresserna utom din egen Läs mer…

KAF-medlemmen Sara Danius får uttalat stöd av KAFs årsmöte

UTTALANDE Kvinnliga Akademikers Förening (KAF) grundades 1904 med syfte att värna betydelsen av kunskap och kompetens och för att främja utbildade kvinnors roll i samhällslivet. Kvinnliga Akademikers Förening har med bestörtning följt hur Svenska Akademien alltmer förminskats och hur medlemmar genom olika utspel lyckades förmå den ständiga sekreteraren och KAF-medlemmen Sara Danius att avgå. Uppenbarligen Läs mer…

Tystnadskulturen är över – ett uppföljningsmöte om #Metoo och sedan…

Uppföljningsmöte om #Metoo och sedan… Onsdag 18 april kl. 18.00 möts vi i matsalen på Kvinnofolkhögskolan   Vi träffas över generations- och partigränser och följer upp mötet vi hade i januari. Ninni Karlsson och Evelina Johansson, två av inledarna sist, ger sina kommentarer till vad som hänt sedan vi sågs. Vad händer nu? Vi talar tillsammans Läs mer…

University Women of Europe inbjuder till kongress och konferens 21-24 juni i Rom

    University Women of Europe (UWE) inbjuder till kongress och konferens 21-24 juni i Rom Dear all, We are pleased to invite you to the next Annual General Meeting of the University Women of Europe in Rome which will be combined, as usual, with a two day conference. This year, our Conference theme is ”Women in Läs mer…