2018

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Flikens innehåll

Flikens innehåll

Flikens innehåll

Flikens innehåll

Flikens innehåll

Flikens innehåll

Skånekretsen första höstmöte 17 september 2018

Vid höstens första möte i Skånekretsen hade kvinnor från flera generationer förmånen att få lyssna till minnen av Agnes Andersson (1893-1986), ett kvinnoöde i Lund. Hennes barnbarn Eva Lundberg och Ulla Adelsten berättade om sin farmor. Agnes var under tiden 1937-1963 Lunds studentskegårds (LSG) första och enda portvakt, kallad fru Andersson. Hon föddes i Lund som äldst av fem barn till Ferdinand och Anna Holmqvist. I Lina Jonns ateljé togs detta fotografi av Agnes runt 1910 innan hon gifte sig 1912. Äktenskapet med bondesonen Viggo Andersson från Norregård i Odarslöv gav dem fem barn. Maken hade problem att driva gården så familjen fick gå från den under 30-talet. Agnes arbete som portvakt på LSG var en räddning och hon trivdes även där. Hon samarbetade med edilen och hade hand om telefonväxeln med pass både på morgonen samt kvällen. Agnes beskrivs som mild och värdig med ett estetiskt sinne intresserad av inredning, alltid välklädd. Hon beskrivs även som en stark och självständig dam, det andra fotot visar henne under tiden hon arbetade på LSG.
Följande poesi-rader sammanfattar hennes levnadssätt och råd till barnbarnen:
”Gå ut i livet med öppen blick Lär av allt och alla”

Information angående dataskyddsförordningen

Här kommer information angående den GDPR-lagstiftning som började gälla 25 maj 2018. När det
gäller UKAF, så har vi inte några personuppgifter i form av personnummer och liknande i våra
medlemslistor. Det vi har är namn, mail-adresser och i de fall medlemmen inte har mail-adress sparas
bostadsadressen. Dessa uppgifter lämnas naturligtvis inte ut till någon. Våra mail-utskick kommer i
fortsättningen att skickas som hemlig kopia till var och en.
Genom att betala medlemsavgiften godkänner man att dessa uppgifter sparas och hanteras av UKAFs
styrelse.

KAF:s meddelandeblad för 2017

Här finns meddelandebladet, som innehåller information om Kvinnliga Akademikers Förenings verksamhet under 2017: Verksamhetsberättelser, redaktionella bidrag, årsmötesprotokoll, med mera. Meddelandebladet finns tillgängligt som PDF:

http://kvinnligaakademiker.se/wp/wp-content/uploads/2018/10/Meddelandeblad-2017-KAF.pdf

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN) fyller 75!

Hela 75 år firar KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd för alkohol- och narkotikafrågor. KAF är förstås medlem där.

En jättebra organisation som bl a stöttar missbrukande kvinnor som ofta hamnar längst ned i alla prioriteringar. Kolla på Mammanet.se och Bellanet.se så ser du mer saker KSAN gör för mammor och tjejer, i Sverige och i Östeuropa.

http://www.ksan.se/projekt/mammanet

http://www.bellanet.se/sv/

Övre raden: Fjärilspriset delas ut varje år till en förtjänt, ideellt arbetande kvinna. Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör höll tal. Hon talade om att KSAN hela tiden gör motstånd- Motstånd mot medikaliseringen av kvinnors livsvillkor. Motstånd mot en tvingande alkoholkultur. Motstånd mot att kvinnors behov nedprioriteras i socialtjänst och sjukvård.
Undre raden: Lena Josefson, KSANs ordförande, ledde jubileumsfirandet.

Flikens innehåll

Välkommen till Stockholmskretsens bokcirkel våren 2019 med MeToo-tema. Start 24 januari.

Bokcirkel i Karolina Widerströms våning

Under hösten har en grupp medlemmar träffats en gång i månaden för att diskutera en bok. Tolv kvinnor anmälde sig och cirkeln samlade sju, åtta stycken varje möte. Bokvalet baserades på ett tema med MeToo- problematik. De tre böckerna var Maja Lundgrens Myggor och Tigrar, Mary McCarthys Gruppen och J.M. Coetzees Onåd. Alla behandlar kvinnors utsatthet i ett patriarkalt samhälle där våldtäkt är det mest smärtsamma maktutövandet. Olika miljöer beskrivs, allt ifrån Stockholm s.k. kulturelit, Neapels trasproletariat, amerikansk medelklass, Sydafrikas vita stadsbefolkning och svarta lantbrukare. Diskussionerna har varit givande och intressanta. Cirkeln kommer att fortsätta under våren. Nästan alla höstens deltagare vill fortsätta, och fler KAF medlemmar är välkomna att ansluta sig. Moderatorer för höstens bokcirkel var Monica Modigh och Ulla Wikander som fortsätter hålla i bokcirkeln under våren 2019.

Välkommen att anmäla dig nu!

24 januari – Karin Alfredsson: Skrik tyst så inte grannarna hör

21 februari – Jean Rhys: Sargassohavet

21 mars – Emile Zola: Nana

11 April – Carson McCullers: Balladen om det sorgsna caféet

16 maj – Gunilla Boethius: Ofri

Om du vill delta i bokcirkeln, maila till Monica Modigh, modigh@libero.it före den 15 januari.